logo de baan

Eileen Henneman (’t Paleis) en Freya van Offeren (Stichting De Baan). Bij De Baan zijn diverse vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. ’t Paleis biedt dagbesteding op maat. Samen kunnen we dus veel betekenen voor iedereen met een (licht) verstandelijke beperking. We delen het gebouw aan het Nauwe Geldelozepad in Haarlem. Waar ook vrijwilligerswerk te doen is.

Over Stichting De Baan

Missie
Onze missie is als volgt samen te vatten: Wij gaan uit van de (groei)mogelijkheden, niet van de beperkingen en brengen in het leven van onze deelnemers: plezier, ontmoeting, participatie, ontwikkeling en verrijking. Onze werkwijze: Ons werk steunt primair op de passie voor en de binding met de doelgroep en de organisatie van onze vrijwilligers. Zij worden ondersteund door een klein team van beroepskrachten en geschoold en begeleid in het werk met de doelgroepen. Hierdoor en door heldere, niet vrijblijvende afspraken met de vrijwilligers waarborgen wij kwaliteit. Onze kernwaarden in de uitvoering zijn: betrokkenheid, plezier en professionaliteit. Wij zijn creatief, flexibel en pragmatisch en zijn in staat iedere keer weer een antwoord te bedenken op de expliciete en impliciete vragen van onze doelgroepen en de samenleving.

Visie
De Baan is een vrijwilligersorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in alle gradaties, van alle leeftijden, vanuit alle achtergronden. We adviseren, ondersteunen en ontlasten ouders en begeleiders. We realiseren vrijetijdsbesteding in alle soorten en maten voor onze bezoekers. Onze kerndoelstellingen zijn: vrije tijd doorbrengen in gezelschap van anderen al, dan niet in langdurig clubverband, gericht op genieten van de mooie dingen in het leven; ontplooiing van mogelijkheden; verrijking van het leven. We streven naar “gewoon wat kan en bijzonder wat moet”. Wij helpen onze deelnemers om net als iedere burger zo zelfredzaam mogelijk te zijn en midden in de samenleving te staan. De Baan is van mening dat zij met bijna 45 jaar ervaring in staat is een belangrijk kenniscentrum voor andere organisaties te zijn. De Baan verbindt zich met organisaties, die zich inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van zorg en welzijn, vrijetijdsbesteding, sport en vakanties.

Contactgegevens

Website: www.stichtingdebaan.nl
Telefoon: 023-5314463

Contactformulier

Enthousiast geworden over Stichting De Baan en meteen contact opnemen? Vul het onderstaande formulier in:

Ik neem contact op met Stichting De Baan

  • Hidden